Misstanke om barn som far illa

Misstänker du eller vet du att ett barn far illa bör du ringa till individ- och familjeomsorgens enhet för barn, unga och familj. Där kan du lämna information, anmäla eller diskutera din oro.

Om du anser att ett barn är i akut fara ska du omedelbart anmäla detta till polis eller individ- och familjeomsorgens mottagning för barn, unga och familj. Polisen måste rapportera vidare till socialtjänsten om all fara som rör barn.

 

Privatpersoner:

För dig som privatperson gäller att om du har kännedom om eller misstänker att ett barn far illa så bör du anmäla det till socialtjänsten. (14kap. 1 c socialtjänstlagen).

Du kan göra det här med e-tjänsten, eller Du kan skriva ut blanketten och lämna in den. Du kan också välja att ringa mottagningstelefonen 0620 - 68 20 97.

Det finns också möjlighet att lämna en anonym anmälan. Kontakta då alltid vår mottagning på telefon dagtid.

 


Anonym anmälan

Om du tänker göra en anmälan kan du göra den anonymt. En anonym anmälan utreds på samma sätt som andra anmälningar. Anonym betyder att du inte säger ditt namn eller telefonnummer när du kontaktar oss. Om du väljer att vara anonym innebär det att vi inte kan inhämta fler uppgifter från dig som kan vara viktiga i vårt arbete. Fundera innan du ringer om du kan tänka dig att uppge vem du är.


Yrkesgrupper som har anmälningsskyldighet

Du som arbetar i verksamheter med barn och unga såsom exempelvis förskola, skola, fritids, psykiatrin samt sjukvårdspersonal och polis, har en skyldighet att rapportera till socialtjänsten om du misstänker att barn eller unga far illa. Det kallas anmälningsplikt och den bör göras skriftligt. Detta gäller både om du arbetar inom privat eller offentlig verksamhet. e-tjänst för yrkesgrupperlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Publicerad: 2020-08-03

Medborgarservice