Familj, barn och ungdom

En mamma och en pappa som lyfter upp sin dotter.

Vi är i olika faser i livet och kan ibland behöva hjälp och stöd i vår vardag. Du eller någon i din familj kan råka ut för problem som är svåra att lösa på egen hand.

Individ- och familjeomsorgen har olika former av stöd och verksamheter som riktar sig till familjer, barn och ungdomar. Vi arbetar även förebyggande för att förhindra att problem uppstår.


Vi kan erbjuda:

 • Föräldrautbildningen Komet
 • Förstärkt Komet
 • Samtal enligt Trappan – modellen
 • ART – Aggression Replacement Training
 • Familjebehandling
 • Vägvalet
 • Medling
 • Stödsamtal
 • Samarbetssamtal
 • Kontaktperson, Kontaktfamilj
 • Familjehem

 

Utbildningar, grupper eller enskilda samtal erbjuds kostnadsfritt till alla kommunmedborgare.


Om du vill få mer information eller diskutera dina frågor och funderingar är du välkommen att ringa vår mottagning för barn, unga och familj eller  familjeteamet.

Vill du lämna ett förslag på förändringar/förbättringar av något inom individ- och  familjeomsorgen? Klicka på nedanstående länk.


Förslag  på  förändringar/förbättringar


Publicerad: 2020-02-06

Medborgarservice