Dödsfall och begravning

Sollefteå kommun har ett begravningsombud som är utsedd av Länsstyrelsen. Ombudet ska följa begravningsverksamheten och bevaka frågor samt tillvarata intressen för dem som inte tillhör Svenska Kyrkan.

Dödsboanmälan är en förenklad form av bouppteckning. Läs mer om detta under rubriken Dödsboanmälan.

Publicerad: 2019-01-14

Medborgarservice