Korttidsboende och växelboende för äldre

Korttidsboende

Syftet med korttidsboende och växelboende är att ge dig stöd så att du kan bo kvar hemma i din invanda miljö.


Behov av korttidsboende kan uppstå av många olika anledningar.

  • Du har kanske under en kortare period behov av mer stöd och hjälp än vad vi kan ge dig hemma.
  • Det kan också vara så att en anhörig som normalt stödjer och hjälper dig behöver vila.
  • En annan anledning kan vara att du behöver återhämta dig efter en sjukhusvistelse.


Växelboende

Om ditt eller din anhöriges/närståendes behov är mer stadigvarande kan du ansökan om växelboende.


Detta innebär att du växelvis bor några veckor på korttidsboendet och några veckor hemma.


Så ansöker du

För att komma till korttidsboendet behöver du göra en ansökan hos biståndshandläggare som utreder vilka behov av hjälp du har.​

Publicerad: 2019-08-07

Medborgarservice