Nipudden

Nipudden särskilt boende för äldre


Det särskilda boendet Nipudden har 26 boendeplatser. Det är beläget på Nipvägen i Ramsele bredvid Ramsele vårdcentral.


Det finns bussförbindelser mellan Nipudden och Sollefteå, se tidtabelllänk till annan webbplats

Publicerad: 2019-08-07

Medborgarservice