Graningebyn


Graningebyn särskilt boende för äldre

Graningebyns särskilda boende har 13 lägenheter.

Graningebyn utför hemtjänst och särskilt boende på intraprenad. Det innebär att Graningebyn är en självständig resultatenhet med utökat ansvar för verksamhet, ekonomi och personal. Det är Sollefteå kommun som fortfarande har yttersta ansvaret för verksamheten. För att flytta in i det särskilda boendet behöver du ett beslut om särskilt boende från biståndshandläggare.

I Graningebyn finns, förutom särskilt boende, restaurang, bibliotek, samlingssal, bastu och idrottshall samt 12 lägenheter i trygghetsboende. För att få tillgång till en trygghetsbostad vänder du dig till fastighetsägaren Solatum Hus & Hem AB.


Restaurangen är öppen för allmänheten och har öppet:

  • Vardagar 11.00-16.00
  • Lördagar, söndagar och helgdagar 12.00-16.00
  • Dagens rätt serveras 11.00-14.00
  • Mat serveras fram till 16.00

Möjlighet till frukost, fika och middags servering utöver ordinarie öppettider.


Du når restaurangen på telefonnummer 0620-68 29 66


Biblioteket är öppet alla dagar mellan 08.00-18.00


Huvudentrén är öppen mellan 07.00-18.00, övrig tid kan du ringa på porttelefonen för att få kontakt med personal som finns i huset dygnet runt.


Samlingssal och idrottshall kan bokas av allmänheten på telefonnummer 0620-68 29 66, 68 29 67, 68 29 64.


Vid Graningebyn finns boulebana, minigolfbana, handikappanpassad stig till Hultsjön och ett stort växthus som sommartid används som uterum. Om du vill boka den närliggande bagarstugan kan du göra det på telefonnummer

0620-68 29 64 och om du vill boka övernattning på det intilliggande vandrarhemmet kan du göra det på telefonnummer 0620-603 30.Det finns bussförbindelser mellan Graningebyn och Sollefteå, se tidtabelllänk till annan webbplats

Publicerad: 2020-02-04

Medborgarservice