Stöd till dig som är anhörig

Det är många som hjälper en anhörig eller närstående som är gammal, långvarigt sjuk eller funktionsnedsatt.

En av kommunens uppgifter är att ge dessa anhöriga och närstående en möjlighet till avlösning för att underlätta livssituationen.


I Sollefteå kommun har vi en anhörigkonsulent som hjälper till att finna olika former av avlösning. Anhörigkonsulenten samarbetar även med olika frivillig- och stödföreningar.


Det stöd som erbjuds via anhörigkonsulenten är avgiftsfritt och kräver inget biståndsbeslut. Stödet utformas efter anhörigas behov och önskemål, så långt det är möjligt.


Stöd som erbjuds idag:

  • Avlösning i hemmet, 10 tim/månad
  • Enskilda stödsamtal
  • Hembesök
  • Stöd och hjälp i kontakter med myndigheter
  • Föreläsningar och temadagar


  • Publicerad: 2017-06-14

    Medborgarservice