Uppsökande verksamhet

Kommunens äldreomsorg erbjuder ett hembesök till dig som under året fyller 80 år och inte har någon kommunal hemtjänst.

Som äldre kan man behöva hjälp och stöd på olika sätt för att kunna bo kvar i det egna hemmet och leva ett så normalt, tryggt och självständigt liv som möjligt. Du som inte har några insatser från hemtjänsten och under året fyller 80 år, 83 år, 86 år och så vidare i treårsintervaller kommer att få en informationsfolder skickad till dig om vad kommunen kan erbjuda.


Inom en månad efter att foldern skickats ut får du ett telefonsamtal från en handläggare som erbjuder ett hembesök för att samtala och informera dig om vilken hjälp och vilket stöd som finns att få.

Publicerad: 2014-09-24

Medborgarservice