Mötesplatser och träffpunkter

mötesplatser för äldre

I kommunen finns ett antal mötesplatser, så kallade Träffpunkter som drivs i samverkan med vård- och äldreförvaltningen. Du som besökare har där tillgång till olika aktiviteter och social samvaro. Alla är välkomna och du kommer och går som du vill.

Att besöka träffpunkterna är gratis och det finns möjlighet att köpa fika.


Aktiviteterna på träffpunkterna styrs av besökarnas önskemål och alla har möjlighet att påverka utbudet.


Exempel på aktiviteter är olika studiecirklar, friskvård och anhöriggrupper.


Träffpunkter:

  • Bikupan i Junsele
  • Gunillagården i Junsele
  • Träffpunkt Ramsele
  • Träffpunkt Edselegården
  • Träffpunkt Nipgården
  • Lissgården i Näsåker
  • Ärebo i Långsele
  • Solgården i Sollefteå
  • Tuvan i Sollefteå 

Publicerad: 2019-10-04

Medborgarservice