Äldreomsorg

äldre

Du som är äldre och behöver stöd och hjälp kan få det av Sollefteå kommuns äldreomsorg. Vi hjälper dig att hitta rätt stöd utifrån dina behov så att du kan leva ett så självständigt och tryggt liv som möjligt. Det kan till exempel handla om trygghetslarm, anhörigstöd, hemtjänst och särskilt boende.

Inom äldreomsorgen har vi arbetat fram en gemensam värdegrund som bygger på respekt för alla människors lika värde. Syftet med vår värdegrund är att alla människor, oavsett bakgrund och nuvarande situation, ska kunna lita på att bli bemötta på ett respektfullt sätt.Utöver den gemensamma värdegrunden har vård- och äldrenämnden också fastställt tre lokala värdighetsgarantier. De har arbetats fram i samverkan mellan personal, pensionärsorganisationer och politiker. Syftet är framförallt att öka din delaktighet och möjlighet att påverka den hjälp du får. Du kan läsa mera om värdighetsgarantierna i länken till höger.

Publicerad: 2017-02-16

Medborgarservice