Äldreomsorg

äldre

Du som är äldre och behöver stöd och hjälp kan få det av Sollefteå kommuns äldreomsorg. Vi hjälper dig att hitta rätt stöd utifrån dina behov så att du kan leva ett så självständigt och tryggt liv som möjligt. Det kan till exempel handla om trygghetslarm, anhörigstöd, hemtjänst och särskilt boende.

                                            Nytt för 2019

Har du fått en inkomst - och bostadsförfrågan hemskickad?

Det beror på att du som kund - årligen är skyldig att uppge eventuella privata pensionsförsäkringar som kommer att betalas ut, samt om det finns övriga inkomster som skall ligga till grund för din uträkning av avgift. Vi tar även med din bostadskostnad i vår uträkning, så denna ska också finnas med.

 

Avgiftshandläggare

 

Malin Lind

                                            Observera telefontider!

 

Telefon: 0620 - 68 20 24

Vardagar: 08:00 - 09:30 och 10:00 - 11:30

 

Publicerad: 2019-03-18

Medborgarservice