Kristeam, krishantering

Kristeam krishantering

Om en stor olycka eller katastrof sker i Sollefteå kommun eller om medborgare i kommunen är med i stora olyckor eller katastrofer på annat håll i världen kan POSOM gruppen sammankallas av Sollefteå kommuns krisledningsgrupp.

POSOM betyder Psykiskt och Socialt Omhändertagande. Gruppens uppgift

är att stötta drabbade och deras anhöriga. I gruppen ingår representanter för socialtjänst, skola, polis, landstinget och kyrkan.


Sjukvården tar hand om de medborgare som blivit fysiskt skadade i en stor olycka eller katastrof. POSOM vänder sig till de som behöver stöd i sin oro och sorg.

Publicerad: 2019-04-10

Medborgarservice