Akut hjälp

Om du eller någon annan behöver hjälp i en akut situation så finns stöd och hjälp inom olika områden.

SOS Alarm

Om du behöver akut hjälp ring SOS Alarm 112. Där kan du bland annat komma i kontakt med:

 • Ambulans
 • Polis
 • Räddningstjänst
 • Giftinformation
 • Fjällräddning
 • Flygräddning
 • Sjöräddning.


Information om olyckor och kriser

Om du vill ha information om allvarliga olyckor och kriser i samhället ringer du 113 13.​


Polis

Om du vill nå polisen när det inte är en akut situation ringer du 114 14.


Sjukvårdsrådgivning

Sjukvårdsrådgivningen kan du ringa dygnet runt på telefonnummer 1177. Där får du prata med en sjuksköterska, som hjälper dig vidare utifrån ditt problem.


Giftinformation

Akut förgiftning:

Ring 112


Rådgivning när situationen inte är akut:

Ring 08 - 33 12 31.


Individ och familjeomsorgen

Individ- och familjeomsorgen kan ge dig akut stöd om du eller någon annan person behöver hjälp på grund av:

 • våld i en nära relation
 • missbruk
 • övergrepp
 • om du misstänker att en person far illa.


Kontakta någon av våra mottagningssekreterare eller ring växeln, så kopplar de dig vidare. Telefonnummer hittar du i kontaktrutan.


Kvinnojour Amanda

Sollefteå Kvinnojour Amanda kommer att ha semester stängt under

veckorna 27, 28, 29, 30 åter öppet den 27/7 2020.


Sollefteå Kvinnojour Amanda är en ideell, religiöst- och partipolitiskt obunden förening som främst vänder sig till kvinnor som lever med våld i en nära relation.


Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen är en stödtelefon för dig som har utsatts för hot och våld.


Öppet dygnet runt. Tel. 020 - 50 50 50


Du ringer gratis och ditt samtal syns inte på telefonräkningen.


Terrafem

Rikstäckande jourtelefon för kvinnor och flickor med utländsk härkomst. Här kan du få råd och stöd på 44 olika språk. Deras telefonnummer är: 020 - 52 10 10 och de har öppet vardagar mellan 08:00 - 17:00.


BRIS - Barnens hjälptelefon

Barnens hjälptelefon hos BRIS (Barnens Rätt I Samhället) har telefonnummer 116 111.

Du som är under 18 år och vill prata med en vuxen kan ringa. Det är gratis att ringa. Du behöver inte berätta vad du heter.


BRIS - Vuxentelefon om barn

Till BRIS Vuxentelefon kan du ringa anonymt och få information om vart du kan vända dig för att få ytterligare hjälp. Deras telefonnummer är 077 - 150 50 50


Du kan ringa oavsett om det gäller dina egna eller andras barn.


Röda korset - Jourhavande kompis

Är du under 25 år kan du ringa Röda korsets jourhavande kompis och prata om precis vad som helst. Telefonnummer: 020 - 222 444.


Telefonen är öppen måndag till fredag mellan 18:00 - 22:00 och lördag till söndag mellan 14:00 - 18:00.
Publicerad: 2020-06-22

Medborgarservice