Psykiatriveckan i Sollefteå

Mellan den 2-4 november arrangeras psykiatriveckan i Sollefteå.

Måndag 2/11 Hullsta Gård 18.00 - ca. 21.00

”Lär dig mer om den digitala hälso- & sjukvården”
Allt mer kontakt med sjukvården sker via internet.
Under kvällen får vi lära oss mer om hur vi praktiskt gör, erfarenheter och möjligheter med detta.

1177 Vårdguiden – Alltid med dig! -Eva Coos-Berglund
Möjligheterna med journal via nätet - Emil Hellström, Lotta Hultman
Kontakt via länk, är det verkligen ett bra tänk? - Deanne Mannelid, psykiater,
med lång erfarenhet av att jobba som läkare via videolänk berättar om hur det går till.

Tisdag 3/11 Hullsta Gård 19.00- ca. 20.30

”Machokulturens koppling till psykisk ohälsa”
Under Kevlaret - Mårten Granlund gör sin berömda föreläsning om män, känslor och psykiskt mående

Onsdag 4/11 Hullsta Gård 18.00 - ca. 21.00

”Droger, missbruk och psykisk ohälsa”
Hur ser situationen ut i Sollefteå kommun gällande droger

- Polisen berättar vad de ser Vad är SPOT, LARO, CS-mottagning och Eftervårdsprojektet?

– Sollefteå kommun och Region Västernorrland berättar om vilken hjälp man som medborgare kan få. Hälsocentralen och psykiatrin, vem gör vad?

– Susanne Johansson enhetschef Sollefteå Hälsocentral och Daniel Zart tf enhetschef psykiatriska mottagningen Sollefteå berättar om gränsdragning och uppdrag inom Regionen.

Föranmälan krävs. Anmäl dig enkelt, senast 28/10, via: www.solleftea.se/psykiatriveckan

På grund av den rådande situationen med Corona så är platserna begränsade - först till kvarn!

Samtliga föreläsningar är kostnadsfria.

Välkomna!!