Vita villan

Känner du att alkohol eller droger har blivit ett bekymmer för dig eller är du orolig för någon anhörig?

Vita villan erbjuder råd, stöd, servicesamtal, primärvårdsbehandling och eftervård. Förutom primärvårdsbehandlingen kan vi erbjuda:

  • enskilda samtal
  • mansgrupp
  • kvinnogrupp
  • motivationsgrupp
  • råd och stöd till anhöriga
  • anhörigvecka
  • kriminalitet som livsstil
  • återfallsinventering

Anhöriga, vänner, arbetsgivare och andra som påverkas av någons beroende är också välkomna att kontakta oss för råd och stöd.

Du kan ta kontakta med någon av oss som jobbar på Vita villan direkt om du vill få mer information.

Att vara anhörig, anhöriggrupp

Vad är medberoende? Melody Beattie definierar det i boken "Bli fri från ditt medberoende" (1990) så här: "En medberoende människa är en människa som låtit en annan människas beteende påverka sig, och som är helt upptagen av att kontrollera denna människas beteende"

Är du orolig för en anhörig, vän, arbetskamrat eller dig själv? Information, kunskap och stöd för anhöriga som lever nära personer men alkohol- och drogmissbruk, erbjuds kostnadsfritt i Vita Villans anhöriggrupp.

Vi finns i byggnad 19, Hågesta och träffas varje onsdag kl. 18:00

Du kan ta kontakta med någon av oss som jobbar på Vita villan om du vill få mer information. Kontaktuppgifter hittar du i kontaktrutan.