Lån av hjälpmedel

Det vanligaste är att en arbetsterapeut, fysioterapeut eller i vissa fall en distriktssköterska bedömer, provar ut och skriver ut ett hjälpmedel. Denna person blir din så kallade förskrivare.

Om du bor i ett eget boende och inte är inskriven i hemsjukvården så är det prinärvården som ansvarar för rehabilitering och förskrivning av hjälpmedel. Du vänder dig därför i första hand till din hälsocentral vid sjukdom eller ohälsa. Om hälsocentralen bedömer att du är i behov av vård eller andra insatser i hemmet förmedlar de kontakt med kommunens hemsjukvård.

Bor du vid något av kommunens särskilda boenden ska du vända dig till patientansvarig sjuksköterska, som i sin tur kontaktar den arbetsterapeut eller fysioterapeut som är knutna till respektive boende

De hjälpmedel som kommunen ansvarar för får du låna kostnadsfritt.

Hjälpmedel är ett lån

Hjälpmedel är ett lån och du får använda det så länge du har behov av det. När du inte har behov av det längre ska det lämnas tillbaka väl rengjort.

Se Återlämning av hjälpmedel

Hur många hjälpmedel får jag låna?

Det finns ingen övre gräns för hur många olika hjälpmedel du får låna. Har du behov av flera hjälpmedel, som är funktionellt lika, så begränsas antalet.

Får jag låna ut mitt hjälpmedel till någon annan?

Nej. Hjälpmedlet förskrivs till dig personligen. Under den tid du lånar hjälpmedlet har du ansvar för det. När du inte längre har behov av det är du skyldig att lämna tillbaka det.

Hjälpmedelsförsäkring

Det är bra om du tar kontakt med ditt försäkringsbolag och kontrollerar om hemförsäkringen ersätter skada på annan person eller egendom om du råkar ut för en olycka med ditt lånade hjälpmedel. Vissa försäkringsbolag har en särskild hjälpmedelsförsäkring.

Trasiga hjälpmedel

Om ditt hjälpmedel går sönder och behöver reparation så kontaktar du Hjälpmedel Västernorrland; Kundtjänst 060 - 14 96 00.

Alternativt tar du kontakt med din förskrivare som hjälper dig vidare.

Om produkten inte går att återställa i bra skick kan den bytas ut.

Vad händer om jag förlorat mitt hjälpmedel?

Om du förlorat eller blivit bestulen på ditt hjälpmedel ska du kontakta din förskrivare. Du och din förskrivare kommer tillsammans överens om hur ditt hjälpmedelsbehov ska lösas.

Om ditt hjälpmedel blivit stulet ska du även göra en polisanmälan.

Byta bostadsort till annat län

Om du ska flytta från Västernorrland ska du alltid, i god tid för flytten, kontakta din förskrivare för att komma överens om vilka hjälpmedel som du får ta med dig vid flytten.

Återlämning av hjälpmedel

Hjälpmedel är ett lån och ska återlämnas till kommunen.

  • Transportscentralen, Sollefteå sjukhus (Via huvudentrén sedan 1 våning ner)
  • Ärebo, Långsele (Entrén mot personalparkeringen )
  • Nipudden, Ramsele (Lilla-entrén, till vänster om hälsocentralens huvudentré)
  • Gunillagården, Junsele (Vid huvudentrén)
  • Lissgården, Näsåker (Ingång till vänster om huvudentrén)

Är ditt hjälpmedel stort och tungt kan du kontakta din förskrivare eller din eventuella hemtjänstgrupp. De gör en bedömning om hämtning i hemmet kan vara aktuellt.