Råd och stöd

LSS ger rätt till sammanlagt tio olika insatser och kommunen ansvarar för nio av dessa. Region Västernorrland har ansvar för rådgivning och annat personligt stöd, i dagligt tal "råd och stöd".

Insatsen syftar till att underlätta för personen att leva ett gott och självständigt liv med sitt funktionshinder.

Råd och stöd är ett komplement till de insatser den funktionshindrade kan få inom sjukvården i form av habilitering och rehabilitering. Råd och stöd ska ges som insats för dem som inte får sina behov tillräckligt tillgodosedda på annat sätt.

Råd och stöd kan ges av till exempel en arbetsterapeut, specialpedagog, dietist, kurator, logoped, psykolog, sjukgymnast med flera yrkeskategorier som har särskild kunskap om funktionsnedsättning.

Ansökan om råd och stöd
Insatsen söks hos LSS-handläggare inom Region Västernorrland. För ansökan se länk.

Ansökan sänds till:

Region Västernorrland
Diariet
871 85 Härnösand