Personlig assistans

En personlig assistent ska kunna finnas till och hjälpa dig som individ att få jämlika levnadsvillkor med andra, och en delaktighet i samhället. Personer med större funktionsnedsättningar ska på detta sätt kunna få möjlighet att leva ett så självständigt liv som möjligt.

Personlig assistans ska vara ett personligt utformat stöd utifrån just dina behov.

På grund av stora och varaktiga funktionsnedsättningar kan det finnas behov av ett personligt utformat stöd. Till exempel kan ditt behov vara hjälp med grundläggande behov så som personlig hygien, hjälp vid måltider, hjälp med att klä av och på dig samt hjälp med att kommunicera med andra.

Stödet ges i form av ett begränsat antal personliga assistenter.

Ansöka om personlig assistans
Ansökan om personlig assistans enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) görs hos socialsekreterare som handlägger ärenden enligt LSS och SoL.

Om ditt behov av personlig assistans är mer än 20 timmar per vecka kan du göra din ansökan om assistansersättning enligt Socialförsäkringsbalken (SFB) direkt till Försäkringskassan