Ledsagarservice

Ledsagarservice är en insats som ska underlätta för personer med funktionsnedsättningar att delta i samhällslivet.

Du kan bli beviljad ledsagarservice om du till exempel behöver hjälp för att kunna besöka vänner, gå på bio eller restaurang eller ta en promenad.

Det finns även möjlighet att få ledsagarservice för att kunna åka på en resa.

Ledsagarservice ska ge en person med funktionsnedsättningar goda levnadsvillkor, en möjlighet att leva som andra i samhället i jämförbar ålder.

Ansöka om ledsagarservice

Ansökan görs hos socialsekreterare som handlägger ärenden enligt LSS och SoL.

Till toppen