Korttidsvistelse utanför hemmet

Har du en funktionsnedsättning har du möjlighet att ansöka om korttidsvistelse utanför ditt eget hem. Insatsen skall vara till hjälp både för dig och dina anhöriga.

En korttidsvistelse ger dig möjlighet att kunna få rekreation, miljöombyte och möjlighet till personlig utveckling medan dina anhöriga får avlösning i omvårdnadsarbetet.

Insatsen kan också vara ett sätt för dig att prova på att bo utanför föräldrahemmet, för att så småningom flytta till ett eget boende.

Personer i alla åldrar kan beviljas korttidsvistelse. Det kan ordnas i korttidshem, stödfamilj eller på ett läger.

Häggen
Häggen är ett korttidshem för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar beläget i Sollefteå.

Boendet ger familjen och föräldrarna avlösning i omvårdnadsarbetet. Barnet/ungdomen får ett miljöombyte och rekreation medans familjen får tid för avkoppling.

Häggen kan även fungera som en övergång till ett mer självständigt boende.

En vistelse på Häggen kan enligt beslut utifrån individuella behov vara allt från något dygn per månad till som max 14 dygn per månad.

Korttidshemmet Häggen är bemannat med personal dygnet runt.

Stödfamilj
En stödfamilj ger barn och ungdomar med någon form av funktionsnedsättningar en tillfällig vistelse hos en annan familj.

Vistelsen innebär att föräldrarna och familjen får avlösning i omvårdnadsarbetet. Barnet/ungdomen får ett miljöombyte och rekreation medans familjen får tid för avkoppling.

Stödfamiljen kan även hjälpa till att bryta beroendeförhållandet mellan barn och föräldrar.

En stödfamilj har genomgått en utredning om lämplighet och har tystnadsplikt.

En vistelse i stödfamilj kan enligt beslut utifrån individuella behov vara t.ex. ett dygn i veckan, en helg per månad eller längre.

Ansöka om korttidsvistelse
Ansökan görs hos socialsekreterare som handlägger ärenden enligt LSS och SoL.

Intresseanmälan om uppdrag som stödfamilj
Om ni är intresserad av ett uppdrag som stödfamilj gå in på kommunens e-tjänster, omsorg och hjälp.


Till toppen