Korttidstillsyn - Eftis

Skolungdomar över 12 år med funktionsnedsättningar kan beviljas korttidstillsyn före och efter skoldagen samt under lov. Insatsen kan ses som en förlängning av "Fritids".

Många ungdomar med omfattande funktionsnedsättningar har svårt att klara sig själva före och efter skoldagen, så denna insats ska skapa en trygg situation för dessa. Syftet är också att ge en meningsfull sysselsättning.

Insatsen kan ges i det egna hemmet, inom kommunens vanliga fritidsverksamhet eller i särskilda grupper för ungdomar med funktionsnedsättningar.

Ansvaret för att verkställa beslut om korttidstillsyn ligger hos kommunens skolförvaltning.

Ansöka om korttidstillsyn
Ansökan görs hos socialsekreterare som handlägger ärenden enligt LSS och SoL.