Kontaktperson

Insatsen kontaktperson kan beviljas både genom Lagen om stöd och service (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL).

Kontaktperson LSS  är en kompis som du regelbundet umgås och pratar med, samt utövar fritidsintressen tillsammans med.

Kontaktperson SoL är en medmänniska som kan komplettera kontakten med anhöriga, stöd i sociala kontakter och någon att uppleva saker tillsammans med.

Uppdraget kan se väldigt olika ut, beroende på dina behov. En viktig uppgift är att bryta isolering genom gemenskap, någon att utöva fritidsintressen med samt kan ge råd och stöd i vardagssituationer.

Tidsåtgången beror på beslutet, vanligtvis träffas man några gånger i månaden.

Ansöka om kontaktperson

Ansökan görs hos socialsekreterare som handlägger ärenden enligt LSS och SoL.

Uppdrag som kontaktperson
För att bli kontaktperson krävs ingen särskild utbildning eller erfarenhet. Det är dock viktigt att du har ett intresse av andra människor, är lyhörd och har tid för ett uppdrag i din vardag.

Om du är intresserad att bli kontaktperson går du in på kommunens e-tjänst under omsorg och hjälp där det finns en länk.