Daglig verksamhet

Syftet med daglig verksamhet är att erbjuda en meningsfull sysselsättning, bidra till den personliga utvecklingen och främja delaktighet i samhället.

Du som har en funktionsnedsättning som gör det svårt för dig att få arbete kan ansöka om daglig verksamhet. Den dagliga verksamheten påminner om en arbetsplats men anpassas efter dina behov, intressen och förutsättningar.

Verksamheten organiseras som en vanlig arbetsdag, men anpassas individuellt.

Att arbeta på en daglig verksamhet ska vara utvecklande, stimulerande och meningsfullt.

Förutsättningen för att få daglig verksamhet är att du är i yrkesverksam ålder, saknar förvärvsarbete och inte går på någon utbildning och tillhör personkrets 1 eller 2 enligt LSS.

Ansöka om daglig verksamhet
Ansökan görs hos Socialsekreterare som handlägger ärenden enligt LSS och SoL.