Boendestöd

Ett beslut om boendestöd innebär en möjlighet för dig att få ett individuellt planerat stöd.

Ett beslut om boendestöd innebär en möjlighet för dig att få ett individuellt planerat stöd. Insatsen kan se olika ut beroende på vilka behov och önskemål du har.

Det kan röra sig om:

  • samtal eller stöd i hemmet med tvätt
  • planera inköp och matlagning
  • betala räkningar med mera

Boendestöd kan även innebära stöd utanför hemmet exempelvis för att kunna

  • träffa släkt och vänner
  • besöka tandläkaren

Boendestöd är en insats som kan beviljas enligt Socialtjänstlagen (SoL). Du kan beviljas insatsen om du har långvarig psykisk ohälsa eller om du tillhör någon av de tre personkretsarna inom LSS och har behov av insatsen.

Boendestöd på service

Boendestöd på service innebär att man kan prova på om boendestöd kan vara rätt hjälp för den enskilde utan att någon ansökan behöver göras.

Du får då träffa socialpsykiatrins boendestöd under fem träffar och känna dig för. Under dessa träffar har du en dialog med boendestödspersonalen och funderar på om detta är rätt stödform.

Kommer man fram till att det är rätt så kan man få stöd och hjälp med att skriva en ansökan.

Ansöka om boendestöd

Ansökan görs hos socialsekreterare som handlägger ärenden enligt LSS och SoL.