Boende för vuxna

nycklar dörr

Vuxna personer som omfattas av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har vid behov rätt till en bostad med särskild service. En sådan bostad kan utformas på olika sätt, vanligtvis en servicebostad eller gruppbostad.

Gruppbostad: Egna lägenheter belägna i samma plan och med direkt tillgång till gemensamhetsutrymme.

Servicebostad: Egna lägenheter belägna på flera plan (trapphus), med närhet till gemensamhetslokal.

I vår kommun är våra boenden för vuxna belägna i Sollefteå, Långsele och Junsele.

Om du till följd av dina funktionsnedsättningar har ett så omfattande behov av stöd och service att du inte kan eller önskar bo i en egen bostad kan servicebostad eller gruppbostad vara en bra boendeform.

Det stöd och den hjälp som erbjuds i boendet anpassas så långt det är möjligt efter dina behov och önskemål.

Du kan inte välja typ av boende, utan det avgör dina behov. Däremot tas alltid hänsyn till dina önskemål i den mån det är möjligt.

Om du flyttat in i ett boende och av olika anledningar vill flytta till annat boende ses alltid möjlighet till detta över.

Ansökan om boende för vuxna
Ansökan görs hos Socialsekreterare som handlägger ärenden enligt LSS och SoL.

Till toppen