Avlösarservice i hemmet

flicka bygger torn

Föräldrar/vårdnadshavare till barn med en funktionsnedsättning behöver ibland avlösning för att kunna koppla av och göra sådant som barnet inte deltar i.

Föräldrarna/vårdnadshavarna ska till exempel kunna ges möjlighet att resa bort, uträtta sysslor utanför hemmet eller ägna sig åt andra barn i familjen.

Möjligheten att beviljas avlösarservice gäller även anhöriga till vuxna personer med funktionsnedsättningar.

Ansöka om avlösarservice i hemmet​
Ansökan görs hos socialsekreterare som handlägger ärenden enligt LSS och SoL.