Resurscenter "Här och Nu"

ipad

Resurcenter "Här och Nu" drivs i samarbete mellan Sollefteå kommun och Region Västernorrland. Här finns stöd som kan göra det lättare att till exempel hantera tid, kommunicera, planera och förstå.

Vi vänder oss till:

  • Personer med behov av kognitivt stöd
  • Anhöriga
  • Personal
  • Andra intresserade

Resurcenter visar kognitivt stöd gratis. Här kan du få personlig rådgivning, titta och prova olika hjälpmedel. Vi kan ordna studiebesök för mindre grupper.

Vad är kognition?

Kognition är ett psykologiskt begrepp och en process för de funktioner i hjärnan som hjälper oss att förstå, lagra, och använda informationen. Hit hör minne, inlärning, uppmärksamhet, impulsreglering och föreställningsförmåga.