Vem bestämmer vad under en pandemi

Vem är det som egentligen bestämmer när skolor ska stängas, hur många som får samlas och när? Här får du några svar.

Det är många som idag har synpunkter på vad som egentligen borde göras under en pandemi. Som kommun är möjligheterna till beslut begränsade och här kan du läsa lite om vem som fattar beslut om vad.

Vem bestämmer om att skolor ska stängas?

Enligt lagstiftnignen kan skolor gå över till distans- och fjärrundervisning av tre skäl.

1. Att regeringen och riksdagen fattar ett nationellt beslut om att skolorna ska övergå till fjärrundervisning. T.ex. såsom regeringen gjorde med gymnasiet under hösten 2020.

2. Smittskyddsenheten rekommenderar kommunen att införa distans- och fjärrundervisning. Detta gäller dock enbart högstadier, gymansiet och högre studier. I Västernorrland har smittskyddsenheten rekommenderat partiell distansundervisning något som Sollefteå kommun följer.

3. Att skolan inte kan bemannas med personal. Enbart i det fallet kan kommunen själv fatta beslut fattas om att införa distans-/fjärrundervisning. Kommunen ska skyndsamt arbeta med att säkerställa att personalsituationen löses så att distans-/fjärrundervisningen kan upphöra och eleverna återvända till skolan.

Varför måste jag vänta på vaccin och vem ansvarar för vaccineringen i Sollefteå kommun?

Den övergripande prioriteringen av vilka som ska vaccineras beslutas av Folkhälsomyndigheten. Därefter gör Region Västernorrland bedömningar utifrån det lokala läget och tillgången till vaccin. I Sollefteå kommun och Västernorrland är det Region Västernorrland som ansvarar för vaccineringen. Du kan läsa mer om tidsplaner och vaccinering på www.1177.se länk till annan webbplats

Vad kan kommunen göra under pandemin?

Kortfattat kan man säga att Sollefteå kommun styr över de enligt lagen frivilliga verksamheter som finns i en kommun. Lagstyrda verksamheter såsom t.ex. skola, äldreomsorg, funktionsstöd osv måste fortsatt bedrivas, även under en pandemi.

Sollefteå kommun har valt att följa regeringen och Folkhälsomyndighetens rekommendationer och haft icke-nödvändig verksamhet stängd eller kraftigt begränsa den. Du kan läsa mer om det här.

I övrigt följer Sollefteå kommun de rekommendationer och råd som ges utav regering, Folkhälsomyndighet, Smittskyddsenheten i Västernorrland samt övriga ansvariga myndigheter med kunskap gällande epidemiologi, smittskydd och åtgärder.

Varför stoppar ni inte folk i större sällskap?

Det finns ingen lag som säger att man inte får umgås med andra. Det råd som finns är att man ska umgås med så få personer som möjligt och helst bara inom det egna hushållet. Men detta är ett råd och ingen bindande lagstiftning.

Anordnas däremot en allmän sammankomst eller offentlig tillställning ska antalet deltagare begränsas, undantag finns för t.ex. begravningar. Det är polisen som sköter tillsyn av att deltagarantalet följs. Mer om det kan du läsa här.