Uppläst information

Det sprids mycket information om den pågående pandemin och mycket av informationen som sprids är skriftlig. Men det kan finnas människor som av olika anledningar har lättare att ta till sig information muntligt än skriftligt.

För att underlätta har vi förutom att ta fram en lättläst broschyr också nu tagit fram möjlighet att få lyssna på informationen. Informationen i ljudfilen är densamma som i broschyren. Du kan antingen lyssna på den genom att klicka på filmen ovan eller ladda ner ljudfilen till din spelare här nedan.

Du kan ladda ner ljudfilen här.