Skärpta nationella råd

Spridningen av covid-19 ökar i hela länet. Läget är allvarligt och för att bromsa smittan krävs ett förändrat beteende. Därför inför Folkhälsomyndigheten utfärdat nya nationella råd.

De skärpta råden gäller till och med den 30 juni 2021. Vi måste göra allt vi kan för att bromsa smittspridningen i samhället samt skydda äldre och personer som löper störst risk för att bli svårt sjuka.

Undvik att umgås med andra

Om möjligt träffa inte andra personer än de som du bor tillsammans med. Du som bor ensam kan välja ut några få personer i din närhet att umgås med. Rådet innebär bland annat att du inte ska gå på eller ordna fester eller liknande sociala aktiviteter. Om du är på jobbet behöver du begränsa dina fysiska kontakter även där. Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök omfattas inte av råden.

Res säkert

Undvik resor om du kan. Måste du genomföra en resa så säkerställ att du kan göra det på ett säkert sätt, till exempel genom att alltid hålla avstånd till andra och att träffa så få nya personer som möjligt.

Undvik allmänna platser

Undvik att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas. Måste du göra det så minimera tiden du är på plats och säkerställ i förhand att du kan göra det på ett säkert sätt.

Träna säkert

Håll gärna träningar och andra aktiviteter utomhus.

Beslut om skärpta råd på folkhälsomyndigheten.selänk till annan webbplats

Fortsätt följa de allmänna råden

För att bromsa smittan är det viktigt att du också fortsätter att följa de allmänna råden.

Du ska:

  • Tvätta händerna. Ofta.
  • Håll avstånd. Både inomhus och utomhus.
  • Stanna hemma när du är sjuk.
  • Testa dig om du har symtom.

Råd för verksamheter och arbetsplatser

Verksamheter ska underlätta för alla att följa råden. Till exempel ska de begränsa antalet besökare vid samma tidpunkt.

Arbetsgivare ska göra det möjligt för anställda att följa råden. Exempelvis ska de uppmana till och erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån samt skjuta upp tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten.

Mer information hos Folkhälsomyndigheten

Mer information finns hos Folkhälsomyndigheten. länk till annan webbplats

Information på andra språk finns här.länk till annan webbplats

Affisch och broschyr

Affisch (A3) gällande de skärpta råden samt en enklare broschyr (A4) finns att ladda ner längre ner på sidan.

Frågor och svar om de skärpta råden

Varför nya råd?

Smittspridningen ökar i hela landet. Därför har Folkhälsomyndigheten valt att införa nationella råd som gäller hela Sverige istället för de lokala skärpta råden.

Umgås bara i en mindre krets

Risken för att få covid-19, och att sprida smittan vidare, ökar ju fler du träffar. Därför är det viktigt att begränsa antalet möten även under storhelgerna och att göra anpassningar, för att till exempel kunna hålla avstånd. Det är viktigt att vara observant på sjukdomssymtom och vara beredd på att ställa in möten med andra människor, för att undvika risken för smittspridning.

Umgås helst i en mindre krets, så att du minskar antalet nära kontakter så mycket som möjligt. Ju färre som samlas desto bättre. Du bör också undvika att ingå i flera olika grupper.

Om du träffar personer utanför din mindre krets bör ni ses på ett sätt som minskar risken för smittspridning. Umgås utomhus om det går och håll så mycket avstånd som möjligt. Undvik att vara nära varandra, framförallt i mindre utrymmen under en längre tid.

Vad är en mindre krets?

En mindre krets är ett fåtal personer, men det går inte att säga en exakt siffra. Vilka och hur många som ingår i kretsen kan variera utifrån varje individs livssituation. För någon kan det vara några nära vänner, för någon annan den närmaste familjen.

Barn i förskola, förskoleklass, grundskola samt motsvarande skolformer

Det är vuxnas ansvar att vägleda barnen i hur de kan följa råden om att motverka smitta av covid-19 i vardagen.

Kalas, andra samlingar med många personer, eller att träffas i nya grupper är olämpligt. Däremot går det bra att leka i mindre grupper även utanför skolan eller förskolan, under förutsättning att alla är friska.

Det är viktigt att barn kan fortsätta med sina idrotts- och fritidsaktiviteter så långt det är möjligt. Idrottsföreningar liksom andra föreningar kan fortfarande anordna aktiviteter och enstaka tävlingar eller matcher. Däremot inte anordna cuper, lägerverksamhet eller liknande.

Traditioner under smittsäkra former

Försök att anpassa era traditioner för att minimera risken för spridning av covid-19.

Om du firar jul och vill ha en tomte, bör personen som är tomte komma från den mindre krets som du umgås med. Firar du flera högtider bör du hålla firandet i samma mindre krets varje gång. Avstå helst julbord med personer som du normalt inte brukar träffa, och håll glöggkväll och luciafirande digitalt eller i den mindre krets som du planerar att fira andra helger med under den närmaste tiden. Barn i grundskola eller förskola kan fira i skolan eller förskolan utan föräldrars närvaro.

Res säkert

Försök att begränsa ditt kollektiva resande så mycket som möjligt. En transport bidrar inte i sig till smittspridning, men det finns en risk vid möten under resans gång och på resmålet. Inför kommande ledigheter och under julen är det viktigt att tänka igenom om planerade resor verkligen är nödvändiga att genomföra. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att man ska tänka igenom om en resa till exempelvis storstäderna, till fjällanläggningen eller till en semesterort där många människor träffas på samma plats är nödvändig.

Eventuella resor bör ske på ett säkert sättlänk till annan webbplats, ur smittskyddssynpunkt:

  • Stanna hemma om du har symtom.
  • Planera din resa så att du kan välja platsbokning.
  • Använd i första hand andra färdsätt än kollektivtrafik där du inte kan boka platsbiljett.
  • Undvik avgångar med trängsel.

Om du utvecklar symtom på covid-19 på resmålet, isolera dig eller ta dig hem på ett säkert sätt för att minska risken för smittspridning.

Om du firar jul eller någon annan helgdag med släkt eller vänner på annan ort än den du bor på ska det vara i en mindre krets. Du bör inte träffa personer utanför den kretsen under helgerna, varken på hemorten eller på resmåle

Vad gäller för träning och idrottsaktiviteter?

Idrotts- och fritidsaktiviteter är viktiga för folkhälsan. Träning utomhus går bra att genomföra.

Vad gäller för handeln

I samband med jul- och mellandagshandeln kan det kräva extra försiktighet för att undvika trängsel. Både individer och verksamheter har ett ansvar att motverka spridning av covid-19. Begränsa helst antalet inköp i butiker. Handla helst på egen hand, undvik att handla vid tidpunkter då många vistas i affärerna, undvik att i onödan vistas i affärers och köpcentrums lokaler. Följ butikernas och utlämningsställenas råd och anvisningar.

Vad kan jag göra mer förutom att följa råden

Det finns mycket du kan göra. Visa till exempel att du finns där för personer i din närhet som du inte kan umgås med fysiskt. Risken för våld i nära relationer ökar när fler isolerar sig. Det gäller också för psykisk ohälsa. Ett telefonsamtal kan betyda mycket.

Unga i gymnasieålder

Unga i gymnasieålder (födda 2004 och tidigare) förväntas följa de allmänna råden precis som vuxna. Det innebär att begränsa nya nära kontakter, umgås i en mindre krets, stanna hemma vid symtom på covid-19 samt hålla avstånd till andra och undvika miljöer med trängsel. De bör också tvätta händerna ofta och noggrant, eller använda handdesinfektion, samt resa på ett sätt som minimerar risken för smittspridning. Unga har ofta ett stort behov av att träffa vänner. Det är därför viktigt att vuxna ger vägledning om hur unga kan umgås på ett så säkert sätt som möjligt.

Det är bra om unga i gymnasieålder fortsätter med idrott och fritidsaktiviteter, men aktiviteterna bör genomföras på ett sätt som minimerar risken för smitta. Var utomhus så långt det går, håll avstånd, dela inte utrustning med varandra, undvik gemensamma omklädningsrum, res till och från aktiviteter individuellt och minimera antalet personer som träffas.