Så påverkas kommunala verksamheter av skärpta rekommendationer

Folkhälsomyndigheten har beslutat om skärpta nationella rekommendationer. Rekommendationerna påverkar en rad kommunala verksamheter.

Dessa åtgärder gäller tillsvidare och något annat anges.

Kommunala bibliotek

Biblioteken har enbart öppet för inlämning och utlåning av böcker enligt särskilt rutin. Information går att få via biblioteken. All annan verksamhet blir digitalt eller ställs in.

Verksamhet på Aquarena och övriga kommunala gym

Gym- och gruppträningar på Aquarena ställs in och stängs från och med tisdag 17/11. Vissa medlemsaktiviteter kan genomföras via webb/distans.

Verksamheten på övriga kommunala gym stängs.

Tecknade tränings-/gym-/simkort fryses från (17/11) och förlängs motsvarande omfattning som verksamheten är stängd. Läs mer på Aquarenas hemsida.

Undantag görs för föreningsverksamhet riktat till barn födda 2002 och yngre samt skolverksamhet, med anpassningar.

Bassänger i Ramsele och Näsåker

Bassängerna stänger tillsvidare.

Tecknade simkort fryses från (17/11) och förlängs motsvarande omfattning som verksamheten är stängd.

Undantag görs för föreningsverksamhet riktat till barn födda 2002 och yngre samt skolverksamhet, med anpassningar.

Apotekshuset

Verksamheten stängs för fysiska besök.

Kulturskolan och fritidsgårdar

Samtliga fritidsgårdar stänger för fysiska besök. Kulturskolans gruppundervisning återupptas för barn födda 2002 och yngre.

Idrottshallar/ishallar och curlinghall

Samtliga kommunala idrottshallar stängs för besök och uthyrning.

Rafna Hallen/Niphallen/curlinghall stängs för besök från allmänheten. Allmänhetens åkning ställs in.

Undantag görs för föreningsverksamhet riktat till barn födda 2002 och yngre samt skolverksamhet, med anpassningar.

Telefon och digitala besök i första hand

Fysiska besök till kommunala verksamheter undanbes. Medborgarna uppmuntras till kontakt per telefon, ringa eller chattfunktionen på www.solleftea.se. Fysiska besök bör ske endast när inga andra alternativ är möjliga.

Växelvis distans- och fjärrundervisning på gymnasieskolan

Växelvis Fjärr- och distansundervisning fram till den 1 april 2021 på Sollefteå gymnasium.

Sollefteå stadsnät stängs för fysiska besök

Sollefteå stadsnät stänger för fysiska besök.