Restriktioner avvecklas med start imorgon (9/2)

Från och med imorgon (9/2) avvecklas många åtgärder mot Covid-19 och processen har börjat för att sjukdomen inte längre ska klassificeras som samhällsfarlig eller allmänfarlig sjukdom.

Detta gäller från och med 9 februari

- Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk med symtom som kan vara covid-19.

- Folkhälsomyndigheten rekommenderar vuxna personer som inte har vaccinerat sig att vidta särskilda försiktighetsåtgärder. Det innebär att dessa personer bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus. De ovaccinerade som tillhör en medicinsk riskgrupp löper större risk för allvarlig sjukdom. Risken för allvarlig sjukdom ökar även i takt med stigande ålder.

Detta gäller inom vård- och äldreomsorg från den 9 februari

Från den 9 februari rekommenderas regionerna att fokusera testning och smittspårning till att skydda sköra grupper inom hälso- och sjukvården och omsorgen:

• Hälso- och sjukvårds- och äldreomsorgspersonal, patienter och omsorgstagare ska testas vid symtom på covid-19.

• Den som testas positivt för covid-19 ska stanna hemma/undvika nära kontakt med andra i minst 5 dagar varav 2 dygn utan feber och med klar förbättring. Rekommendationen kompletterar rekommendationen om stanna hemma och undvika nära kontakt med andra vid sjukdom.

• Fortsatt arbete med riskreducerande åtgärder efter riskbedömning.