Ändrade rutiner för provtagning Covid19!

Regionen har ändrat rekommendationer vad gäller testning för Covid19. Från och med nu upphör provtagning dag 5 av symtomfria hushållskontakter till bekräftat fall av covid-19, samt provtagning av symtomfria nära kontakter till bekräftat fall av covid-19.

Undantag görs för personal inom hälso- och sjukvård samt äldreomsorg.

Personer från 6 års ålder med symtom för Covid-19 ska fortsatt provta sig!

Testning av följande grupper i samhället upphör:

- Symtomfria hushållskontakter till bekräftat fall av covid-19

- Symtomfria nära kontakter till bekräftat fall av covid-19.

Särskilda regler gäller för testning av symtomfri personal inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg:

Personal inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg som är hushållskontakter till bekräftat fall av covid-19 ska testa sig på dag 5 räknat från det att personen i hushållet med covid-19 insjuknade.

Personal inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg som är nära kontakter till bekräftat fall av covid-19 ska testa sig direkt och dag 5 räknat från tillfället när personalen utsattes för smitta.

Mer information om provtagning finns hos www.1177.se