Mycket hög smittspridning!

Just nu är smittspridningen i Sverige och Västernorrlands län på rekordnivåer. Aldrig tidigare under pandemin har så många fall registrerats som nu.

Under förra veckan registrerades ca 3500 fall i Västernorrland och 30% av alla PCR-tester var positiva. Det är mer än en fördubbling mot veckan innan.

Nya uppdaterade prognoser från Folkhälsomyndigheten visar att toppen för smittspridningen inte är nådd. Mellan vecka 3-6 beräknar Folkhälsomyndigheten att Västernorrland kommer att ha mellan 18000-29000 bekräftade fall.

Den största smittspridningen sker i åldrarna 10-60 år och det är Omikron varianten som nu dominerar smittspridningen. Det är betydligt högre risk att bli allvarligt sjuk av Covid-19 för den som är ovaccinerad.

Att det är förre smittade i åldrarna över 60 år indikerar att en tredje vaccindos också i viss mån skyddar mot smitta.

Region Västernorrland uppger att det på grund av extremt hög belastning är PCR-testerna fullbokade under vissa dagar men det ska finnas lediga tinder under senare delen av veckan. Det höga trycket innebär också att svarstiden kan bli mer än 48 timmar, även om ambitionen är att svaret ska komma inom två dygn.

Kan påverka kommunala verksamheter...

Den höga smittspridningen och restriktioner som råder kan komma att påverka kommunala verksamheter. Om så sker så kommer du som påverkas av detta att informeras.