Nya restriktioner från 23/12

Lagom till jul visar siffror att smittspridningen i landet ökar och att den nya Omicron varianten väntas förvärra läget. Folkhälsomyndigheten publicerade idag tre olika scenarier där smittspridningen som högt når 4500 fall/dag till ett katastrofläge med upp till 15000 fall/dag.

Därför meddelade regeringen och Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats. idag om nya restriktioner som ska börja gälla från 23/12. Syftet med restriktionerna är att minska smittspridningen,

- Alla bör undvika miljöer med trängsel.

- Alla bör arbeta hemifrån i den mån som arbetet tillåter.

- För mässor, handelsplatser och platser för kultur och fritidsverksamheter ställs krav på 10 kvadratmeter per person.

- Avrådan från cuper och läger inomhus som inte innebär yrkesmässig utövning. Däremot kan ordinarie aktiviteter med träningar, övningar, matcher, föreställning och tävlingar fortgå.

- Smittskyddsåtgärder rekommenderas för utbildningar för vuxna, så att trängsel och stora samlingar undviks. Närundervisning är huvudregeln, men för universitet och högskolor kan undervisning på distans användas som ett verktyg för att glesa ut i undervisningslokalerna.

- Bara sittande gäster tillåts på serveringsställen och avstånd mellan olika sällskap krävs.

- Vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar tillåts bara sittande gäster om det är fler än 20 personer, oavsett vaccinationsbevis. Utan vaccinationsbevis ställs även krav på avstånd mellan sällskapen, en maxstorlek på 8 personer inom sällskapen och ett maxantal på 500 gäster eller deltagare. Vid tillställningar på fler än 500 gäster eller deltagare krävs vaccinationsbevis samt avstånd mellan sällskapen och en maxstorlek på 8 personer per sällskap.