Förslag till nya allmänna råd

Folkhälsomyndigheten har lämnat förslag till nya rekommendationer för att förhindra spridningen av Covid19 i samhället.

Exempel på föreslagna åtgärder

Vid en fortsatt ökad smittspridning med påverkan på hälso- och sjukvården ser Folkhälsomyndigheten i ett första skede behov av:

 • Allmänna råd till individer
  • Håll avstånd och undvik trängsel
  • Välj om möjligt andra färdmedel än kollektivtrafik
  • Använd munskydd i kollektivtrafiken om trängsel inte kan undvikas
 • Allmänna råd till arbetsgivare
  • Möjliggör för anställda att i viss mån arbeta hemifrån
  • Genomför om möjligt möten digitalt i stället för fysiskt
  • Undvik större samlingar
  • Vidta åtgärder för att personal ska kunna hålla avstånd på arbetsplatsen när så är möjligt
 • Allmänna råd till serveringsställen om trängsel
 • Allmänna råd till kollektivtrafiken