Lokalkrav

En livsmedelslokal ska vara utformad så att den passar för den verksamhet som bedrivs. På den här sidan kan du läsa om såväl krav som lämpliga rekommendationer för dig som verkar inom livsmedelsbranschen.

Standardkraven är att följande punkter ska uppfyllas:

 • Handtvättställ ska finnas i tillräckligt antal och vara både lättillgängliga och lämpligt utformade. Flytande tvål och engångshanddukar ska användas.
 • Separat toalett ska finnas för personer som arbetar med livsmedel. Den får inte ha direkt förbindelse med något beredningsutrymme.
 • Möjlighet att separera arbetskläder från privata kläder, helst i ett omklädningsrum. Personaltoaletten är dock en olämplig plats för detta, även om skåp finns. 
 • Utrymme för mottagning av varor.
 • Tillräckliga förråd för torra, kylda och frysta varor.
 • Arbetsbänkar med vattenho för sköljning av livsmedel.
 • Tillräckligt stora arbetsytor som är tåliga och lätta att rengöra.
 • Ventilation som förhindrar att luft från ett förorenat område tar sig till ett rent.
 • Golv, väggar, tak, fönster och dörrar ska bestå av ett lättrengörligt material.
 • Städutrymme med utslagsvask ska finnas. Förvaring av städutrustning och kemtekniska varor ska ske åtskilt från beredningsutrymmen.
 • Diskutrymme med diskmaskin.
 • Utrustning ska bestå av ett material som är lätt att rengöra.
 • Utrymme för förvaring av avfall.
 • Tillräcklig belysning ska finnas. Armaturer ska ha splitterfria rör alternativt kåpor.
 • Golvbrunnar ska ha en lutning som gör att vattnet dräneras bort.


Flödet inom livsmedelsanläggningen ska ske så att risken för att föra över smuts och smitta till ett rent område undviks. Det är därför viktigt att tänka på utformningen av lokalen och placeringen av inredning och utrustning. Till exempel är placeringen av diskutrymmet och varuintaget viktigt så att oren disk och orent ytteremballage inte behöver tas via beredningsutrymmet och köket.


Följande rekommendationer gäller för livsmedelslokaler:

 • Om livsmedelsanläggningen har beredning av både kött och grönsaker behövs två separata arbetsbänkar med varsin vask. Kött och grönsaker ska annars skiljas i tid, vilket ska kunna visas på ett tydligt sätt i rutinerna.
 • Om jordiga grönsaker används är ett separat grönsaksrum att föredra. Detta minskar risken för föroreningar (även luftburna) till andra livsmedel.
 • Separat diskrum gör att diskning inte behöver skiljas i tid från övrig verksamhet.
 • Ett ljust material på golv, väggar, tak, fönster och dörrar gör det lättare att se smuts.
 • Omklädningsrum är att föredra, eftersom det då finns mer plats för byte av kläder och för separering av privata kläder och arbetskläder.

Publicerad: 2015-01-08

Medborgarservice