Livsmedelshantering som inte kräver registrering

Kravet på registrering gäller inte alla livsmedelsanläggningar. Dock kan det även när registrering inte behövs krävas tillstånd från andra myndigheter.

För att undgå krav på registrering ska följande vara uppfyllt:

  • Verksamheten ska vara tillfällig och endast bedrivas ett fåtal gånger per år.
  • Livsmedlen ska ha en låg risknivå. Det kan t ex röra sig om varmkorv eller grillkorv, bullar och kakor som är värmebehandlade i sin helhet, förstekta hamburgare (färdigstekta när du köper in dem), varm och kall dryck samt förpackad glass.


Om du är osäker på ifall din verksamhet behöver registreras, kontakta miljö- och byggenheten.


Du som säljer livsmedel är alltid ansvarig för att det du säljer är säkert.


Läs mer om ämnesområdet i EG-förordning nr 178/2002.

Publicerad: 2016-10-28

Medborgarservice