Kunskaper och krav på egenkontroll

Livsmedel som tillhandahålls från en livsmedelsanläggning ska vara säkra. För att få säkra livsmedel ska det finnas ett system för egenkontroll, ett sk egenkontrollprogram. Detta innebär att livsmedelsföretagaren ska ha den kunskap som krävs för att ta fram ett ändamålsenligt system.

Egenkontrollprogrammet ska dels innehålla rutiner för grundförutsättningarna (utbildning, personlig hygien, skadedjur, tids- och temperaturprocesser, underhåll, mottagning, vatten, rengöring och avfall) och dels en HACCP-plan (Hazard Analysis Critical Control Point). Den som ansvarar för att ta fram en HACCP-plan bör ha en utbildning på minst åtta timmar. Det finns företag som ordnar utbildningar i både hygien och egenkontroll. Flera olika branscher har tagit fram råd och riktlinjer som hjälp till företagare. Dessa branschriktlinjer finns samlade på Livsmedelsverkets hemsida.

Publicerad: 2016-05-02

    Ingen giltig användare vald.

Medborgarservice