Starta livsmedelsföretag

För att ett företag som hanterar eller säljer livsmedel ska få starta krävs att verksamheten antingen är registrerad eller godkänd. Handläggning och kontroll av dessa ärenden görs av livsmedelsinspektörerna vid miljö- och byggenheten. ​

När du ska starta en verksamhet med hantering av livsmedel måste du anmäla anläggningen för registrering. Detta gör du till miljö- och byggenheten. Skyldigheten att anmäla gäller all verksamhet, från den minsta till den största. Den gäller även om du ger bort mat.


Om du däremot tänker starta en anläggning med obearbetade produkter från djurriket, t ex en köttproduktanläggning, osttillverkning eller fiskanläggning, ska du istället ansöka om att få verksamheten godkänd.


Tänk på att beslut om registrering och godkännande av en livsmedelsanläggning är kopplat till livsmedelsföretagaren. Vid ägarbyte ska därför en ny registrering eller godkännande göras.

Publicerad: 2020-06-29

    Ingen giltig användare vald.

Medborgarservice