Bygglov

Inom bygglagstiftningen finns det två typer av tillstånd, lov och anmälan. Det är viktigt att du känner till ifall åtgärden du tänker utföra kräver något av dessa tillstånd. Ta därför reda på detta i god tid innan du påbörjar arbetet.

Du kan fördjupa dig antingen genom att kontakta miljö- och byggenheten eller genom att läsa informationen på den här hemsidan.


Om du redan vet vad som krävs kan du gå vidare till ansökningsblanketterna. Du finner dessa under rubriken Självservice nederst på sidan.


Adresser dit du skickar ansökningshandlingar

Sollefteå kommun

Miljö- och byggenheten

881 80 SOLLEFTEÅ


samh.bygg@solleftea.se


Hur söker jag bygglov?

Publicerad: 2019-01-15

Medborgarservice