Buller

Buller är ett samhällsproblem som dels kan leda till hörselskador och dels kan vara allmänt störande för din hälsa. Om du upplever problem med höga ljudnivåer eller störande buller​ ska du kontakta den som stör. Om inte det hjälper kan du vända dig till miljö- och byggenheten.

Du utsätts hela tiden för olika typer av ljud. Vad som uppfattas som buller eller oljud är personligt, därför kallas allt oönskat ljud för buller.


Buller är en av de miljöstörningar som påverkar flest människor i Sverige. Mycket starka ljud kan orsaka hörselnedsättning, öronsusningar (tinnitus) och andra hörselproblem. Buller från trafik, grannar, restauranger, fläktar och industrier är sällan hörselskadande, men kan orsaka andra problem såsom sömnproblem och ökad stress.


Hörselskadande buller 

Alltför höga ljudnivåer kan leda till bestående hörselskador. Risken för hörselskada ökar med ljudets styrka och varaktighet, men beror också på ljudets karaktär. Starka och snabbt övergående ljud, sk impulsljud, kan vara skadliga även vid enstaka och kortvariga exponeringar. Den som arrangerar ett evenemang ansvarar för att personer som vistas i lokalen inte utsätts för skadliga ljudnivåer eller att grannar blir störda.


Störande buller

Störande buller kan påverka din hälsa, även om de inte leder till hörselskador. De kan t ex röra sig om störd sömn till följd av biltrafik, grannar eller fläktar. Ljud från sopbilar, plogbilar mm måste du acceptera om soporna ska bli hämtade och vägarna skottade. Även om ljudet kan vara störande är det tillfälligt.


Klagomål

Upplever du höga ljudnivåer eller störande buller bör du i första hand kontakta den som stör. Det kan röra sig om arrangören för en musikkonsert, en verksamhetsutövare eller en fastighetsägare. Om detta inte hjälper kan du vända dig till miljö- och byggenheten.

Publicerad: 2018-10-26

Medborgarservice