Brandfarlig vara

Du som hanterar brandfarliga varor ska vidta de åtgärder och försiktighetsmått som behövs för att skydda liv, hälsa, miljö och egendom. Du som bedriver en verksamhet ska ha tillräcklig kompetens.

Exempel på brandfarliga varor är bensin, thinner, lacknafta, rödsprit, spolarvätska, fotogen, dieselolja, färger med lösningsmedel och gasol.


Räddningstjänsten handlägger ansökningar om hantering av brandfarlig vara.

Publicerad: 2020-06-29

    Ingen giltig användare vald.

Medborgarservice