Avgifter ​

Enligt alkohollagen får kommunen ta ut avgifter för tillståndsprövning och tillsyn av alkoholservering. Avgifterna är fastställda av kommunfullmäktige.

Beslut om ny taxa togs i kommunfullmäktige 2016-02-29. Den nya taxan finns publicerad i dokumentlistan på den här sidan.

Publicerad: 2017-12-18

Medborgarservice