Alkohol och serveringstillstånd

För att servera vin, starköl, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker mot ersättning, oavsett om det är till allmänheten eller till slutna sällskap, behöver du ett serveringstillstånd. I detta ärende vänder du dig till alkoholhandläggaren vid miljö- och byggenheten.

Vem kan söka serveringstillstånd?

För att få serveringstillstånd ska du som söker bedömas vara lämplig att sköta alkoholservering. Samma gäller för varje person som ingår som ägare i ett bolag som söker. Ekonomisk prövning görs vid alla ansökningar.


Ansökan om stadigvarande tillstånd

Hur lång tid det generellt tar att få ett stadigvarande tillstånd från det att en komplett ansökan har lämnats in varierar. Enligt § 5 i alkoholförordningen ska kommunen fatta ett beslut inom fyra månader. I regel går det snabbare än så.


Under handläggningen av din ansökan begär vi bland annat in uppgifter från Polismyndigheten, som undersöker ordnings- och säkerhetsfrågor och kontrollerar att den sökande inte har begått något brott samt från Skatteverket, som kontrollerar skatt, arbetsgivaravgift och moms.


För att få ett stadigvarande tillstånd krävs att:

 • Du har genomfört Statens folkhälsomyndighetens kunskapsprov om alkohollagstiftningen.
 • Du har kunskap om och ett par års erfarenhet inom branschen. 
 • Du har kunskap om hur ett företag sköts och hur det ska skötas ur bokförings- och skattesynpunkt.
 • Din restaurang är godkänd av myndigheterna.
 • Du ska heller inte ha begått några allvarliga brott eller misskött skatter och/eller andra avgifter.


Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd

Ansök i god tid! Skicka in ansökan om tillfälligt serveringstillstånd senast en månad innan serveringen äger rum.


Följande handlingar ska bifogas:

 • Intyg om kunskap i svensk alkohollagstiftning samt branscherfarenhet
 • Matsedel
 • Hyresavtal eller intyg från markägaren om att ytan får nyttjas vid utomhusservering
 • Planritning över serveringslokalerna inklusive eventuell uteservering
 • Intyg om tillåtet antal personer i lokalen


Förändringar i verksamheten

Har du ett serveringstillstånd är du skyldig att anmäla förändringar som sker i verksamheten.


Exempel på förändringar:

 • Om du ändrar verksamhetsinriktning, från att exempelvis vara renodlad matrestaurang till restaurang med nöjesverksamhet som dans eller underhållning,
 • Om du gör en ombyggnad av serveringslokal.
 • Om du ändrar uppgifter om företaget, till exempel namn eller adress.
 • Om du gör ändringar av ägandeförhållande, styrelse, driftsansvarig med mera. 
 • Om verksamheten upphör; du måste lämna in en restaurangrapport till kommunens alkoholhandläggare senast 14 dagar efter att den upphört.

Serveringsansvariga 

Du som är tillståndshavare är alltid ytterst ansvarig för verksamheten även om du utsett serveringsansvariga. Du ska alltid ha en aktuell lista med serveringsansvariga hos kommunens handläggare.

Publicerad: 2019-01-25

Medborgarservice