Nyteknik för produktion av bioenergi

Anläggningarna för pyrolys tillverkning har anlänt till Sollefteå

Sollefteå kommuns bolag Energidalen AB har i forskningsprojektet BioenNW i samverkan med fyra olika universitet utvecklat en ny teknik för framställning av bioolja och biokol.

Anläggningen visas på Hallstaberget i Sollefteå i samband med ett energiseminarium den 27 augusti 2015.

Anläggningen som heter Pyrofab är baserat på pyrolys tekniken. Anläggningen producerar olja och kol av biomassa som annars skulle ha lämnats kvar på hygget eller på åkern.


Anläggningen omvandlar koldioxid från biomassa till koldioxidneutrala drivmedel såsom bioolja och biokol. Pyrofab har också möjligheten att behandla ett stort spektrum av biomassa från såväl hushåll, industrier som jordbruk.


Tord Fjällström vd för Energidalen AB kommenterar,

- Med anläggningen förädlas bland annat skogsrester till en viktig resurs. Eftersom den är mobil så ger den också möjlighet till att lokala företag får tillgång till att producera sin egen olja och träkol, men också möjligheten att sälja produkterna på en global marknad.


Efterfrågan på bioenergi väntas öka med 50 procent mellan 2012 och 2040 och i enlighet med Europeiska kommissionen kan bioenergi stå för upp till två tredjedelar av sitt mål att generera 27 procent av energianvändningen från förnybara källor senast 2030.


Eftersom anläggningen är mobil kan biomassan återvinnas och energin produceras lokalt. Biomassan behöver inte längre transporteras långa sträcker till stora anläggningar. Detta skapar möjligheter för lokala företag och organisationer att få tillgång till en växande bioenergimarknad.


Anläggningen kommer att visas upp i ett antal Europeiska länder. Sollefteå är den enda stad i Sverige där anläggningen kommer att demonstreras och detta i samband med Akademi Norrs seminarium om hållbar utveckling i Norrland.


Pyrofab anläggningen har skapats av projektet BioenNW där Energidalen AB är en av delägarna. Anläggningen bygger på en teknik som utvecklats av European Bioenergy Research Institute (EBRI)


BioenNW står för Bioen North West och är ett projekt som stöttar företag och organisationer i nordvästra Europa med att producera bioenergi och utveckla möjligheter att exportera bioenergi. BioenNW är finansierad av den Europeiska Unionens INTERREG IVB program. Mer information finns på www.bioenergy-nw.eulänk till annan webbplats

Publicerad: 2015-08-25

Skribent:

Medborgarservice