Region Västernorrland rekommenderar Sollefteå kommun att bevilja markarrendet

I Björkvattnet mellan Ramsele och Borgvattnet byggs en vindkraftpark med 33 vindkraftverk. Arbetet har påbörjats med byggande av vägar i området och gjutning av fundament för vindkraftverken.

Med start sommaren 2020 kommer bygget av själva vindkraftverken att genomföras av GE Renewable Energy. Bolaget har klargjort att de kommer att fortsätta och utföra bygget av parken som planerat.

 

När bygget är som mest intensivt i slutet av sommaren och början hösten kommer cirka 180 vindkraftarbetare att vara engagerade i bygget och företaget WMO Site Facility har fått i uppdrag att uppföra en så kallad Man Camp, ett tillfälligt boende med bostadsmoduler i bostadsbaracker.

 

Två alternativ

Sollefteå kommun har ställts inför två alternativ och önskar regionens vägledning om vilket av dessa är lämpligast för att minska smittspridning.

 

Alternativ 1

Kommunen beviljar markarrende och bolaget får bygga tillfälliga bostadsmoduler för att inhysa sina anställda under byggperioden. I samband med detta har kommunen också fått bolaget att ta fram ett åtgärdsplan för att minska smittspridningen.

 

Alternativ 2

Om Sollefteå kommun nekar till markarrendet har bolaget meddelat att de då kommer att hyra enskilda lägenheter, stugor, campingplatser och husvagnar runt om i området. Samt att det skulle innebära att bolaget då inte heller kommer att genomföra de åtgärder som överenskommits ovan för att minska risken för smittspridning.

 

Förfrågan till Region Västernorrland om råd

Utifrån situationen med nuvarande pandemi har Sollefteå kommun kontakt med Region Västernorrland med en förfrågan om råd om vilket beslut som skulle vara bäst ur smittskyddsperspektiv.

 

Efter att ha utrett frågan och själva varit i kontakt med bolaget har Region Västernorrland beslutat att ge rådet att bevilja markarrende för att bygga bostadsmoduler i Ramsele.

 

Region Västernorrland svar:


"Vi förordar alternativ 1 i enlighet med underlaget.


Primärvården har begränsad verksamhet med en filial i Junsele och en hälsocentral i Ramsele, och ser de förslag till åtgärder som WMO Site Facility föreslår som en fördel vid en etablering.


Enligt information som vi tidigare fått tagit del av från Hans Henrik Wegner, WMO Site Facility Danmark, så vidtar de omfattande åtgärder för att minska riskerna. Han har redovisat följande säkerhetssåtgärder:


 • Extra fokus på kontinuerlig rengöring och på rengöring när en gäst lämnar sitt rum och en annan ska flytta in – och för att säkerställa det kommer vi såklart att anställa mer personal
 • Handsprit vid alla ingångsdörrar till campen och på alla gemensamma utrymmen i campen
 • Plexiglas i receptionen
 • Personal med plasthandskar på torkar av nycklarna med sprit när dom ges ut och lämnas in. Alternativt använder vi ett digitalt nyckelsystem när kontakt med receptionen inte behövs
 • Personalen använder handskar och munskydd i restaurangen/kantinen – högsta hygien- och säkerhetsprocedur följs
 • Avstånd i matsalen bland gästerna blir 1,5 m
 • Det blir separat ingång till matsalen och separat utgång
 • Möjlighet för room service så man kan äta på sitt rum
 • Möligheten att använda fitness ställs in på obestämd tid
 • Stor utomhus trädäck byggs så man kan sitta ute och äta


Dessutom etablarer de:

 • Fast kontor i campen för GE’s EHS (environment, health and safety) Site Lead, som dagligen kommer att koordinera med personalen och se till försiktighetsåtgärder ständigt uppdateras och följs
 • Ett ’Medical Care Center’ etableras med specialiserad personal
 • Karantän anlägning; en särskild facilitet, t.ex. de ca. 18 två-rumslägenheter på Hagavägen, hyrs som karantän-/isoleringsfacilitet (här vill personer i karantän bli övervakad av och vara i kontakt med specialiserad personal 24/7)."

Publicerad: 2020-05-18

Skribent:

Medborgarservice