Samling för nätkapacitet!

Idag deltog kommunstyrelsens ordförande Johan Andersson i en paneldiskussion om elnätet och nätkapaciteten i Sverige tillsammans med representanter från Västerås, Malmö och Stockholms kommuner.

I vissa delar av Sverige har nätkapaciteten nått taket något som påverkar elintensiva industrier att växa och etablera sig. Men i Sollefteå som ett av Sveriges största elproducenter finns det utrymme i elnätet och med en politisk viljeinriktning så skulle stora etableringar i Sollefteå snabbt kunna bli verklighet.

 

Johan Andersson tog upp vikten av att se över skattelagstiftningen som idag gör det mindre lönsamt att etablera t.ex. datacenter i Sverige. Men också behovet av långsiktighet i energipolitiken och att se till hela Sverige.

 

Att det är kapacitetsbrist storstadsområden betyder inte att det är kapacitetsbrist i hela Sverige. Med långsiktighet, snabbare myndigheter och kloka politiska beslut så kan investeringar och etableringar ske i hela landet. Det betyder också att elnäten kan användas mer effektivt.

Publicerad: 2019-04-24

Skribent:

Medborgarservice