Lastbilsträffen goes Electric!

För första gången tar alternativa drivmedel plats på en av Sveriges största samlingsplatser för transportsektorn, Lastbilsträffen i Ramsele. Som journalist har du en unik möjlighet att träffa beslutsfattare, experter, biltillverkare och kolla in den nya generationens fordon på en och samma plats.

Alla är vi på något sätt beroende av transporter antingen direkt eller indirekt. Samtidigt befinner sig branschen i en stor förändring och omställning. Under årets Lastbilsträff samarbetar Biofuel Region, Sollefteå kommun och Lastbilsträffen för att visa hur transportbranschen kan se ut i framtiden.


Förutom en snabbladdare har alla deltagare möjlighet att tanka förnybara drivmedel som förnybar diesel (HVO) och förnybar etanoldiesel (ED95). På plats finns även Heidi Andersson som berättar om livet med elbil och att försöka leva fossilfritt i glesbygd.


Fredag 13 september deltar också Jakop Dalunde (mp), Emil Källström (c), Thomas Morell (sd), Jasenko Omanovic (s) och Roger Johansson (Västra initiativet) i ett panelsamtal om hur transportsektorn kan ställa om till förnybart.


Datum: Fredag 13 september

Tid: 09:30–13:00. Se program här.länk till annan webbplats

Plats: Lastbilsträffen i Ramsele


Bakgrund:

Elektrifieringen är en stor utmaning för både personbilar och tyngre trafik. Därför har en rad aktörer inom Jämtland och Västernorrland gått ihop med BioFuel Region i projektet Stolpe in för stad och land Mellersta Norrland. Projektet ska bidra till att stärka laddinfrastrukturen och skapa förutsättningar för att resa med elbilar och därmed minska koldioxidutsläppen från transporter.
Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Jämtland Härjedalen, Region Västernorrland, Länsstyrelsen Jämtland län, Länsstyrelsen Västernorrland och projektpartners.


Kontaktpersoner:

Johan Lagrelius, projektledare, BioFuel Region
johan.lagrelius@biofuelregion.se
070-345 25 56


Stina Eriksson, hållbarhetsstrateg, Sollefteå kommun
stina.eriksson@solleftea.se
070-232 12 44


Lars-Olof Magnusson, projektledare, Lastbilsträffen
lo@lastbilstraffen.se
076-844 00 81

Publicerad: 2019-09-10

Skribent:

Medborgarservice