Flygtrafiken vid Höga Kusten Airport säkrad

Det blir Amapola Flyg AB som kommer att trafikera linjen Hemavan–Höga Kusten Airport – Stockholm/Arlanda, med start den 26 oktober i år. Trafikverket har nu tilldelat flygbolaget trafiken för perioden oktober 2019 – oktober 2023.

 

– Goda kommunikationer är en viktig förutsättning för att vårt näringsliv ska kunna växa och utvecklas. Att flygtrafiken nu säkras i fyra år framåt gör det möjligt för oss att tillsammans fokusera på driva på utveckling av andra delar infrastrukturen i vår region, säger Johan Andersson (C), kommunstyrelsens ordförande i Sollefteå kommun.

 

Trafiken kommer att bli minst lika omfattande som i dag, med två dagliga turer på vardagar och en tur på söndagar till och från Stockholm. I avtalet med Trafikverket om allmän trafikplikt förbinder sig Amapola Flyg att uppfylla kvalitets- och kvantitetskrav för exempelvis utbud, kontinuitet, flygplanstyp och biljettpriser på den aktuella flyglinjen.

 

– Det är mycket glädjande att avtalet är på plats och trafiken säkrad. Höga Kusten Airport är en viktig del i vår infrastruktur, för Kramfors och Sollefteå kommuners näringsliv och det destinationsarbete som vi tillsammans arbetar för, säger Jan Sahlén (S), kommunstyrelsens ordförande i Kramfors.

Publicerad: 2019-06-21

Skribent:

Medborgarservice