Angående etableringar på Hamre

Företaget Bolooba med planer att starta datacenter i Hamre har ansökt om konkurs.

Johan Andersson, kommunstyrelsens ordförande i Sollefteå kommenterar,

 

- Det är alltid beklagligt när företag i vår kommun tvingas till konkurs. Men Boloobas konkurs påverkar inte arbetet med etablering av elintensivverksamhet i Hamre. Vi under en längre tid förhandlat och fört dialog med ett flertal aktörer där Bolooba har varit en av dessa.

 

- Just nu arbetar förvaltningen med att ta fram underlag för de investeringar som beslutats av kommunfullmäktige och som behövs för en etablering. Men inga större investeringar kommer att genomföras förrän vi har avtal med investerare på plats.

 

- Hamre är en unik möjlighet för Sollefteå kommun och vi har hela tiden sagt att denna process får ta den tid det tar och att det viktigaste för oss att vi hittar långsitkiga aktörer.

Publicerad: 2019-03-11

Skribent:

Medborgarservice